جدیدترین مطالب عجایب جهان!
جشنواره بزکشی

جشنواره بزکشی

نوشته ی - ۲۲ شهریور ۹۳

بزکشی ورزش افغانی و محبوب در کشور های آسیای مرکزی مانند افغانستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان، شمال پاکستان و هند است. این ورزش را می توان با چوگان مقایسه نمود. همانند چوگان دو تیم شامل بازیکنان ...