قلعه ي صلاح الدين

قلعه ي صلاح الدين قاهره يكي از محبوبترين جاذبه هاي گردشگري در مصر است و بخاطر نسيم خنكي كه در ان منطقه مي وزد به آن لقب ” گنبد مملو از باد ” را داده اند . تپه ي ماكاتان سال هاي سال است كه بخاطر فزوني بازديدكنندگانش از اهميت بالايي برخوردار است و در گذشته توسط فردي به نام عبيد كه حاكم قلعه بود از يورش صليبيون محافظت ميشد . اين بنا شامل مسجد بزرگي بنام هاي مسجد محمد علي ميباشد كه بين سالهاي 1828 تا 1848 براي يادبود توسان پاشا ، بزرگترين پسر محمد علي كه در سال 1816 درگذشت ساخته شد . علاوه بر اين مساجد آل نصير و سليمان پاشا نيز هستند كه جزو اولين مساجدي ميباشند كه به سبك عثماني ساخته شده اند . همچنين در قلعه موزه ي نظامي و موزه ي پليس و مساجد قديمي نيز وجود دارد كه در نماي شرقي قاهره كاملا قابل رويت هستند . اين قلعه بجز در زمان حاكم عباسي براي جلوگيري از پيشروي صليبيون ، هرگز بعنوان پايگاه نظامي مورد استفاده قرار نگرفت .

قلعه ي صلاح الدين در قاهره

با استفاده از پيشرفته ترين روشهاي آن زمان صلاح الدين و جانشينانش قلعه را با استحكامات غير قابل نفوذ در حدود يك قرن ساختند . افسانه اي قديمي در مورد قلعه وجود دارد كه ميگويد صلاح الدين تكه گوشت هايي را در اطراف قاهره آويزان ميكرده كه بعد از يك روز فاسد ميشدند و فقط در ارگ به مدت چند روز سالم ميماندند براي همين قلعه به يك مكان استراتژيك تبديل شد كه ميتوانستند چندين روز با ذخيره ي غذايي خود در آنجا زندگي كنند .

قلعه ي صلاح الدين در قاهره

صلاح الدين در درون ديوار ها قلعه كه ارتفاعي در حدود ده متر و پهنايي در حدود سه متر داشت ، منافذي را كار گذاشته بود كه از بالا آمدن سربازان دشمن به داخل قلعه جلوگيري كند . هم اكنون نميتوان از اين مناطق بازديد كرد چرا كه پس از صلاح الدين ، انگليسي ها دست به تخريب اكثر اين مكان ها زده اند .

قلعه ي صلاح الدين در قاهره

آل كميل برادر زاده ي صلاح الدين با ساختن دو قلعه ي ديگر ، ارگ را تقويت نمود . برج اسلحه سازي و برج شن – كه سه برابر برج اسله سازي بود – را به اين جهت ساختند كه گذرگاه باريك بين ارگ و تپه ي ماكاتان را تحت كنترل خود قرار دهد . بغير از اين دو برج ، چند برج ديگر نيز در طي قرون مختلف به اطراف ارگ اضافه شد كه سه تا از آنها هنوز موجود است . امروزه يكي از جاذبه هاي اصلي مصر ارگ ميباشد و با ساختن و اضافه كردن چندين بناي اسلامي ديگر زيبايي وصف نشدني را به قاهره داده است .

مشاهده ویدیوی قلعه ي صلاح الدين در آپارات

دیدگاه شما