آرشیو مقالات بزرگترین کلیسا
  • 1,559

    کلونی ابی فرانسه

    کلونی ابی مرکز جنبش اعظم تارکان دنیا در قرون وسطی بود . این مکان توسط کشیشان فرقه ی "بندیک" در سال 940 میلادی ساخته شده و شامل کلیسای جامع ، باغهای مصفا و مکانهایی به منظور استقرار 10000 کشیش با ملیت های مختلف بود. کلونی ابی از ...

...Beta Version...