آرشیو مقالات چوگان
  • 679

    جشنواره بزکشی

    بزکشی ورزش افغانی و محبوب در کشور های آسیای مرکزی مانند افغانستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان، شمال پاکستان و هند است. این ورزش را می توان با چوگان مقایسه نمود. همانند چوگان دو تیم شامل بازیکنان اسب سوار وجود دارد و به جای توپ از لاشه بز یا ...

...Beta Version...