آرشیو مقالات Porcelain Tower of Nanjing
  • 1,776

    برج نانجینگ چین

    برج چینی نانجینگ در ساحل جنوبی رودخانه یانگ تسه در نانجینگ چین واقع شده بود. تا اوایل قرن 19، از این ساختمان به عنوان معبد بوداییان استفاده میشد تا اینکه با شورش "Taiping" رو به نابودی نهاد. خوشبختانه در سال های اخیر و با کمک میلیونی ""Wang ...

...Beta Version...